TOP-menedžmentS

KOUČINGS

Koučinga pamattēmas:

Mērķu uzstādīšana. Lēmumu pieņemšana.Plānošana.Motivēšana.Kontrole, rezultātu novērtējums.Pārmaiņu menedžments (Change Management).

Lietišķais un personiskais saskarsmes līmenis.Iemaņu un prasmju attīstīšana, lai orientētos cilvēkos. Iedarbības līdzekļi komunikācijā: balss, runas|valoda| maniere, mīmika, žesti, pozas. Pārrunu vešanas stili.Iniciatīvas saglabāšana pārrunās.

Kā pārtvert iniciatīvu un uzspiest savu viedokli sarunbiedram. Efektīvas pārliecināšanas un argumentācijas veidi. Cilvēciskās motivācijas nozīme un daba. Dažādu organizācijas līmeņu motivēšanas īpatnības.

Pašmotivācijas veidi. Māksla iespaidot un iedarboties uz cilvēkiem. Komunikācija ar maksimālas ietekmes mērķi. Prasme uzstāties, strīdēties un vienoties bez strīdiem. Personīgā pozitīvā imidža nostiprināšana. Līdera potenciāla attīstība.

Prasme pārvaldīt sevi un iespaidot cilvēkus. Darbs ar emocijām: emocionālās elastības un noturības attīstība. Prasme koncentrēties. Lēmumu pieņemšana laika un informācijas deficīta apstākļos. Personiskais spēks un vara, vai Māksla sasniegt vēlamo.

Tālākās attīstības plāna izveide.

Pēc apmācības tiek izsniegts sertifikāts par koučinga apguvi pēc programas "TOP-menedžments".

Koučinga cena: 60 EUR

Kā pieteikties?

Ja Jūs ieinteresēja šis seminārs, Jūs varat pieteikties spiežot zemāk pogu "pieteikties".